Sunday, January 30, 2011

Søren Krarups Misforståelser (Danish)

Below is a response, in Danish, to an article in the Danish newspaper Information, written by Søren Krarup, member of the Danish parliament for the nationalist and anti-immigration Danish Peoples Party.

Det er mange ting Søren Krarup misforstår, og i hans indlæg i Information den 28. januar 2011, er der mindst tre misforståelser.

Først, at politik, menneskeret og jura kan adskilles fuldstændigt, og en udtalelse fra Institut for Menneskerettigheder kan renses for politiske implikationer.

Dernæst misforstår Krarup Eva Ersbøls udtalelse om infødsretsloven af 1776. Det er rigtig, at grundloven bestemmer, at udlændinge alene kan opnå indfødsret ved lov, men grundloven definerer ikke "indfødsret" og "udlænding". For at finde de juridiske definitioner på disse begreber er indfødsretsloven af 1776, og efterfølgende ændringer, af højeste relevans. Det på denne baggrund, at Ersbøls udtalelse skal forstås.

Tredje misforståelse er, at Folketinget, ved at tiltræde FN's konventionen om statsløse personers rettigheder, har tilsidesat grundloven. FN konventation er, som Krarup skriver, ikke lov i Danmark, og indfødsret til udlændinge meddelelse alene af Folketinget. Dog vil det være konventionsbrud, såfremt Folketinget nægter at meddele indfødsret til børn født i Danmark af statsløse forældre. Folketinget skal derfor afgøre, ved hver eneste lov om meddelelse af indfødsret, om det fortsat ønsker, at Danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser.

For at hjælpe Krarup af med sine misforståelser, samt sikre at Danmark ikke bryder den konvention som den har underskrevet, ville det derfor være passende, at Folketinget ændrede infødsretsloven således, at børn af statsløse forældre, erhvervede dansk indfødsret ved fødselen, ligesom børn født i Danmark af danske forældre.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home